Ông lang chữa bệnh bằng ... xà beng, dùi đục
:: Quên mật khẩu ::