Cuộc sống cũng giống như...đi xe đạp.
:: Quên mật khẩu ::